Sparkasse am Loh, Wuppertal


Red Rain, 2009, Öl/Leinwand, Diptychon 500 x 250 cm

Red Rain, 2009, Öl/Leinwand, Diptychon 500 x 250 cm

Red Rain, 2009, Öl/Leinwand, Diptychon 500 x 250 cm

Red Rain, 2009, Öl/Leinwand, Diptychon 500 x 250 cm

Red Rain, 2009, Öl/Leinwand, Diptychon 500 x 250 cm. Hängung in den Geschäftsräumen der Stadtsparkasse Wuppertal, Filiale Loh

Ausschnitt Red Rain,2009, Öl/Leinwand, Diptychon 500 x 250 cm.Stadtsparkasse Wuppertal, Filiale Loh

Ausschnitt Red Rain,2009, Öl/Leinwand, Diptychon 500 x 250 cm.Stadtsparkasse Wuppertal, Filiale Loh