Power Pack - Series, 2017, Oil/Zerkall-Bütten


Power Pack 13, 2017, Oil/Zerkall-Bütten, 76 x 108 cm

Power Pack 12, 2017, Oil/Zerkall-Bütten, 76 x 108 cm

Power Pack 15, 2017, Oil/Zerkall-Bütten, 76 x 108 cm

Power Pack 16, 2017, Oil/Zerkall-Bütten, 76 x 108 cm

Power Pack 14, 2017, Oil/Zerkall-Bütten, 76 x 108 cm

Power Pack 11, 2017, Oil/Zerkall-Bütten, 76 x 108 cm

Power Pack 10, 2017, Oil/Zerkall-Bütten, 76 x 108 cm

Power Pack 7, 2017, Oil/Zerkall-Bütten, 76 x 108 cm

Power Pack 1 , 2017, Oil/Zerkall-Bütten, 76 x 108 cm

Power Pack 4, 2017, Öl/Zerkall-Bütten, 76 x 108 cm

Power Pack 5, 2017, Oil/Zerkall-Bütten, 76 x 108 cm

Power Pack 6, 2017, Oil/Zerkall-Bütten, 76 x 108 cm